Profil

Minimodel Europa nie je klasické koľajisko, ale sme príbeh. Ide o voľný štýl tratí Slovenského Horného Považia a Moravskej pohraničnej obce Horní Lideč a následne Valašskej Doliny Brumov-Bylnice. Fiktívne sme pospájali miesta, ktoré sa nemôžu reálne stretnúť na spoločnej trati a dali sme im úplne iné názvy. Hlavným motívom modelovej elektrifikovanej trate je pohraničná obec Česko-Slovenské Pomezí, z ktorej sa môžete vydať jedným smerom do modernizovanej Moravskej stanice Lukov, alebo smerom na Slovensko do stanice Horné Považie.
Pokiaľ potrebujete ísť lokálnou motorovou traťou zo stanice Česko-Slovenské Pomezí, bez problémov sa dostanete do stanice Lukačovice, ktorá je situovaná v horskom prostredí Valašskej krajiny, kde je lokálna motorová trať prepojená na Slovenskú stranu s najbližšou zastávkou Šípková a pokračuje do stanice Panská Lúka.
Pokiaľ pracujete v lesnom závode na spracovanie dreva, tak zástavka Šípková je tou najbližšou do spracovateľského závodu, kde pokračuje motorová trať slepou vlečkou pre nakládku a vykládku dreva.
Stanica Panská Lúka je rovnako situovaná v horskom prostredí Horného Považia smerujúca jedným smerom do stanice Horné Považie a druhým smerom je prepojená s Valašskou obcou Lukačovice.
Pokiaľ potrebujete ísť lokálnou motorovou traťou zo stanice Panská Lúka, plynulo sa dostanete do prestupnej elektrifikovanej stanice Horné Považie, kde sa môžete rozhodnúť ísť smerom do stanice Česko-Slovenské Pomezí cez zastávku Vrátna, alebo opäť prestúpiť na lokálnu motorovú trať do kraja Fatry cez zástavku Diery.
Možno, že sa v tom príbehu nájdete aj Vy, keď musíte každé ráno vstávať do práce, zastaviť sa vo svojich obľúbených potravinách, natankovať auto, dať si kávu na pumpe, odviezť deti do školy a pomaly sa tešiť, kedy padla.
Pokiaľ využívate vlakové spojenia, ten príbeh je rovnaký. Prechádzate miestnou stanicou, presne viete, z ktorého nástupišťa Vám to vždy ide, ešte sa zastavíte kúpiť si svoje ranné noviny, v lokálnom obchodíku kupujete vždy čerstvé pečivo a po práci cestou naspäť neobídete staničnú krčmu a jeden do jednej nohy, druhý do druhej nohy a celé to prelejete dobrým pivečkom.
Je rovnako príjemné ísť na výlet a natrafiť na výborný motorest, kde si dáte celá rodina dobrý obed, kúpite si pár syrových výrobkov, tešíte sa na miestny hrad a vychutnávate si sobotné popoludnie, keďže vás čaká ešte celá nedeľa iba pre Vás.
A toto všetko nájdete u nás, aj keď iba vo fiktívnom modelovom svete. Verte nám, že minimálne na hodinu zabudnete na všetky svoje starosti a na chvíľu sa prenesiete do sveta detskej dušičky.
Založené 1. 11. 2016
Pre verejnosť sme prvýkrát otvorili 1. 2. 2023