Informácie pre návštevníkov:

Vážení návštevníci,

projekt Minimodel Europa považuje všetkých návštevníkov - deti, mládež, dospelých, dôchodcov, ZŤP - za rovnocenné osoby. Základné vstupné 7,50 € s DPH za osobu.

Cena základného vstupného 7,50 € s DPH na osobu je vyrátaná presným pomerom:

Projekt Minimodel Europa poskytuje zľavy rodinám s deťmi a väčším skupinám osôb a to nasledovne:

Rodinné vstupné 1 dospelý + 1 dieťa:
14 € - 2x zľava 0,50 €
Rodinné vstupné 2 dospelí + 1 dieťa:
20 € - 3x zľava 0,83 €
Rodinné vstupné 2 dospelí + 2 deti:
26 € - 4x zľava 1,00 €
Rodinné vstupné 2 dospelí + 3 deti:
30 € - 5x zľava 1,50 €
 
Skupinové vstupné 6 a viac dospelých:
6 € na osobu - zľava 1,50 € na osobu
Skupinové vstupné 6 a viac detí:
3 € na osobu - zľava 4,50 € na osobu
 
Vstup na prehliadku modelového koľajiska je dobrovoľný.

Ceny vstupného platné od 1. 2. 2023.

Ceny vstupného platné do 31. 12. 2024.

Modelové koľajisko Minimodel Europa nebolo financované z fondov, grantov ani dotácií.

Financovanie modelového koľajiska je výhradne zo súkromných zdrojov.

Zakúpením vstupného návštevník potvrdzuje, že si prečítal prevádzkový poriadok a súhlasí s uvedenými podmienkami.

Klientske kontaktné telefónne číslo:

+421 917 13 00 00

Odporúčame objednávať skupinové návštevy:

Odporúčame skupinové návštevy plánovať na max. 50 návštevníkov na jeden vstup.

Poprosíme skupinové návštevy plánovať iba podľa otváracích hodín.

Modelové koľajisko Minimodel Europa je umiestnené v interiéroch na 1. poschodí nad predajňou potravín a je ideálnou atrakciou do každého počasia.

Modelové koľajisko Minimodel Europa je stála, celoročná atrakcia pre verejnosť.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Prevádzkovateľ modelového koľajiska si vyhradzuje právo nevpustiť na prehliadku modelového koľajiska - návštevníkov:

Prevádzkovateľ modelového koľajiska si vyhradzuje právo:

V celej budove je prísny zákaz fajčenia.

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

V prípade výpadku elektrickej energie viac ako 15 minút a nutného uzatvorenia prehliadky modelového koľajiska usporiadateľ vráti návštevníkom vstupné vo výške dvojnásobku hodnoty vstupného vo forme voľných vstupeniek pre ďalšiu návštevu modelového koľajiska.

Minimodel Europa poskytuje základné technické informácie z výstavby a prevádzky modelového koľajiska iba priamo počas osobnej návštevy.

Dňom 13.3.2023 sme sa rozhodli zobrazovať skutočný stav počítadla návštev. Do tohto dátumu sme nezobrazovali opakované návštevy z rovnakej IP adresy.

Webstránka minimodeleuropa.sk nezaznamenáva správanie zákazníkov na stránke a nepoužíva žiadne cookies.

Počas návštevy modelového koľajiska Vás budú v interiéroch upozorňovať tieto piktogramy:

Vážení návštevníci, prosíme Vás, dodržujte pokyny kolektívu Minimodel Europa.
Ďakujeme.

Slovensky Česky English Deutsch
Založené 1.11.2016
Pre verejnosť sme prvýkrát otvorili 1. 2. 2023